Ceník PROWERK

Cenové kalkulace zakázkové výroby zámečnických výrobků a ocelových konstrukcí PROWERK vycházejí z následující struktury a cen

Brány a branky jsou kalkulovány dle Ceníku brán a branek PROWERK.

Kalkulace zakázkových výrobků se skládá z následujících položek:

 1. Cena hutního materiálu a polotovarů je kalkulována dle ceníku KONDOR (kondor.cz). K ceně materiálu je připočítáno 15% na prořez, ztratné, spotřební a pomocný materiál a 10% na dopravu a manipulaci při nákupu materiálu.
 2. Cena zinkování je kalkulována v ceně 25,- kč/kg konstrukce s převažujícím podílem válcovaných materiálů, v ceně 30,- kč/kg konstrukce s převažujícím podílem tenkostěnných profilů, plus 10% na dopravu a manipulaci při žárovém zinkování. Po žárovém zinkování se úpravy konstrukcí kalkulují v ceně od 5,- kč/kg.
 3. Cena barev a laků je kalkulována dle ceníku BARVY-LAKY KOMPLET (barvykomplet.cz).
 4. Cena ostatních materiálů (například dřevo, sklo apod.) a cena subdodávek potřebných k realizaci díla, je kalkulována v nákupních cenách s obchodní přirážkou 20% plus vynaložené náklady na dopravu.
 5. Cena práce výroby je kalkulována v tarifu 580,- Kč/hod. V přepočtu na 1kg hmotnosti ocelové konstrukce vychází orientačně cena výroby od:
  • Výrobky s převažujícím podílem válcovaných materiálů do 100kg od 55,- kč/kg
  • Výrobky s převažujícím podílem válcovaných materiálů do 1000kg od 45,- kč/kg
  • Výrobky s převažujícím podílem válcovaných materiálů nad 1000kg od 38,- kč/kg
  • Výrobky s převažujícím podílem tenkostěnných profilů do 50kg od 85,- kč/kg
  • Výrobky s převažujícím podílem tenkostěnných profilů do 100kg od 72,- kč/kg
  • Výrobky s převažujícím podílem tenkostěnných profilů nad 100kg od 65,- kč/kg
 6. Cena práce montáže je kalkulována v tarifu 450,- Kč/hod. V přepočtu na 1kg hmotnosti vychází cena montáže ocelových konstrukcí v rozpětí 15-25 kč/kg, zámečnických výrobků v rozpětí 30-50 kč/kg.
 7. Cena dopravy výrobků je kalkulována v ceně 28,- Kč/km. Cena jeřábové techniky, bagrů či jiné mechanizace potřebné na zhotovení díla je přeúčtována v nákupních cenách subdodavatele s obchodní přirážkou 20%.
 8. K výsledné ceně je připočítáno 5%, minimálně však 5.000 kč na zpracování výrobní dokumentace.
 9. K výsledné ceně je připočítáno 8% na úhradu vedlejších rozpočtových nákladů (doprava pracovníků, manipulace, nakládky a vykládky, úklid apod.).
 10. V případě provedení stavebních prací, které jsou součástí výrobků, se kalkulace stavebních prací skládá z následujících položek
  1. Cena stavebního materiálu a stavebních polotovarů je kalkulována dle ceníku DEK (dek.cz).
  2. Cena zdicích tvarovek, zdicích cihel a zámkové dlažby je kalkulována dle ceníku výrobce KB BLOK, CS BETON, BEST, KLINKER nebo PENTER.
  3. Cena zednických prací je kalkulována v hodinové sazbě 280,- Kč, u odborných profesí v sazbě 380,- Kč.

Ceník ke stažení

Ceník je platný od 1.1.2019
Platí vždy ceník s pozdějším datem
PROWERK si vyhrazuje právo změny
Ceny jsou uvedeny bez DPH