Jak získat stavební povolení

Jak získat stavební povolení

Co potřebujeme zjistit o pozemku, nežli ho koupíme za účelem realizace svého snu?

 • Jaké jsou vlastnické a majetkové poměry
 • Orientaci pozemku k světovým stranám
 • Zdroje hluku a zápachu z okolí
 • Potenciální budoucí výstavbu v okolí
 • Hydrogeologické poměry
 • Přehled o sousedech
 • Podmínky výstavby v rámci územního plánu
 • Zajištění přístupu a příjezdu na pozemek
 • Připojovací body a podmínky k připojení na inženýrské sítě
 • Občanská vybavenost a dopravní dostupnost lokality

Tyto a další činnosti, o kterých budeme v této kapitole psát, se týkají inženýrské činnosti realizované před zahájením stavby.

V další fázi inženýrská činnost zahrnuje koordinaci zpracování projektové dokumentace, které předchází sepsání zadávacích podmínek pro zhotovení projektové dokumentace. Zadávací podmínky zahrnují koncepční představu investora o finální podobě stavby z pohledu účelu, velikosti, tvaru, dispozice, umístění, typu konstrukce, technologického vybavení, investiční náročnosti, budoucích provozních nákladů a zohledňuje podmínky stanovené územním plánem, kvalitou pozemku a stavu dopravně technické infrastruktury.

drawing-933207_960_720

Projektová dokumentace by měla být zpracována v rozsahu Návrhu stavby, Projektu pro stavební povolení, Dokumentace pro realizaci stavby včetně výkazu výměr a Dokumentace skutečného provedení. Ne všechny fáze jsou potřebné, tím se ale budeme zabývat v jiném příspěvku našeho seriálu.

K získání stavebního povolení lze dojít několika způsoby, získáním územního rozhodnutí a stavebního povolení ideálně ve společném řízení, nebo územním souhlasem a ohlášením stavby. Druhá možnost je o něco rychlejší a jednodušší, nikoliv však podstatným rozdílem.

Pro stavební úřad budeme potřebovat celkem tři paré projektové dokumentace zpracované podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. Před podáním příslušné žádosti na stavební úřad budeme mimo projektové dokumentace potřebovat:

 1. souhlasy dotčených orgánů státní správy a samosprávy, tzv. DOOS 🙂
 2. stanoviska majitelů (správců) inženýrských sítí, na které se budeme napojovat, tzv. Vyjádření o existenci sítí technické infrastruktury
 3. smlouvy o připojení na distribuční soustavy s dodavateli energií
 4. souhlas a rozhodnutí o napojení na místní komunikaci
 5. souhlasy sousedů (jsou podmínkou při zjednodušením řízení) a případně souhlasy majitelů dotčených pozemků stavebním záměrem
 6. další souhlasy, které vycházejí vždy z konkrétní lokality a typu stavebního záměru

thinker-28741_960_720Pro získání každého souhlasného stanoviska či vyjádření budeme potřebovat další paré projektové dokumentace. Dobrá zpráva je, že není potřeba vždy kompletní paré a další dobrá zpráva je, že mnoho žádostí lze již dnes získat elektronicky prostřednictvím internetového rozhraní příslušných institucí, emailem (většinou však pouze s elektronickým podpisem) a datovou schránkou. Při elektronickém získání stanoviska nesmíme však zapomenout na tzv. „konverzi“ dokumentu. 😈 Píšeme o tom hlavně z toho důvodu, že mimo tištěné zpracování projektové dokumentace je potřeba od projektanta získat i elektronickou podobu dokumentace nejlépe ve formátu pdf. Budeme jí ještě potřebovat i při výběrovém řízení na dodavatele stavby apod.

Časté dotazy jsou, kdo jsou ty dotčené orgány státní správy a samosprávy. Doporučujeme jejich seznam vždy získat od příslušného stavebního úřadu. Je třeba počítat s tím, že může nastat situace, kdy jeden souhlas, či rozhodnutí jednoho dotčeného orgánu podmíní, či vyvolá potřebu vydání souhlasu jiné instituce, zkušený inženýr projektu se s tím však dokáže vypořádat.

Pokud máme všechno potřebné, již stačí jen vyplnit příslušnou žádost a tu doručit do podatelny stavebního úřadu včetně všech příloh. A pokud se nechcete, či nemůžete těmito činnostmi zabývat, najměte si profesionála, který vše za Vás vyřídí, například naší firmu 😉

swing-918942_960_720

Pokud máte zájem o naše služby, prosím kontaktujte nás vyplněním dotazníku níže, nebo volejte 602 600 107, piště na info@cespron.cz.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

 

Napsat komentář