Stavební povolení při rekonstrukci bytu

Klienti se nás často dotazují, zdali je při rekonstrukci bytu či domu potřeba stavební povolení. Záleží na rozsahu rekonstrukce, zda-li bude nutné provádět zásahy do nosných konstrukcí, měnit dispozice bytu, či jen provádět prostou rekonstrukci spočívající ve výměně nenosných konstrukcí a obnovy povrchů a zařízení. Ohledně stavebního úřadu mohou nastat tři situace: k realizaci potřebujete […]

Jak získat stavební povolení

Jak získat stavební povolení Co potřebujeme zjistit o pozemku, nežli ho koupíme za účelem realizace svého snu? Jaké jsou vlastnické a majetkové poměry Orientaci pozemku k světovým stranám Zdroje hluku a zápachu z okolí Potenciální budoucí výstavbu v okolí Hydrogeologické poměry Přehled o sousedech Podmínky výstavby v rámci územního plánu Zajištění přístupu a příjezdu na pozemek Připojovací […]

Pořádný grunt je základem úspěšné stavby

Ahoj stavebníci, tak jsem se motal kolem stavby základové desky a dozvěděl jsem se spoustu zajímavostí a užitečných informací. Jestlipak třeba víte, co je základová spára, nebo nezámrzná hloubka, že geodetické lavičky nejsou na sezení, že se žáby používají na hutnění (au) a že kozičky nejsou jen na mlíčko 😀 ? Já to třeba nevěděl, […]

Povinnosti technického dozoru

Technický dozor investora Technický dozor je povinen sledovat, zda práce jsou prováděny v souladu se schválenou dokumentací, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu výstavby musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Výkon technického dozoru investora zahrnuje tyto povinnosti: seznámení se s veškerými podklady, podle kterých se připravuje […]