Menu Zavřeno

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí PROWERK

Duplexní povrchové úpravy ocelových konstrukcí a zámečnických výrobků PROWERK se skládají ze tří fází:

  1. žárové zinkování ponorem
  2. speciální úprava povrchu před lakování barvou
  3. nástřik polyuretanovou barvou nebo práškovou vypalovací barvou

Veškeré výrobky PROWERK určené pro venkovní použití jsou standardně povrchově ošetřené žárovým zinkováním ponorem.

Průměrná tloušťka zinku dosahuje u profilů se sílou stěny 2mm až 60 mikronů. Při žárovém zinkování dochází k difuznímu propojení atomů železa a zinku, tzv. intermetalické vrstvě (prolnutí obou materiálů do železo zinkové slitiny) s mimořádně trvalou protikorozní ochranou.

Zinkované jsou i vnitřní stěny uzavřených profilů, tím nedochází k rezivění uvnitř materiálů. Aby bylo možné materiál pozinkovat i uvnitř, jsou na profilových uzavřených materiálech vyhotovené technologické otvory. Technologické otvory se následně nezakrývají.

Zinkovaný povrch má protikorozní účinek, nikoliv dekorativní, postupem času šedne, vytváří mapovitý povrch. Při zinkování vzniká v místech svárů silnější vrstva zinku a zinek je mírně vystouplý, ač je svár dohladka přebroušený.

Na zinkovaném povrchu mohou vznikat bílé povlaky, tzv. bílá rez,  povlaky odstínů oranžové, tzv. cizí rez a lokální tečky a povlaky oranžové až černé barvy ze zbytků kyseliny a popela. Povrch může mít plastický reliéf, prohlubně, jehličky, šupinky apod. Může dojít lokálně k odloupnutí zinku, jedná se o tenkou vrstvu, pod kterou je vrstva intermetalické železo-zinkové slitiny. Uvedené projevy ve vzhledu nejsou vadou. Odstranění lokálních projevů ve vzhledu zinkovaného povrchu se provádí dodatečnou aplikací studeného zinku (mikronizovaný kovový zinkový prášek dispergovaný do speciální pryskyřice nanášený nástřikem, nebo nátěrem).

Zinkované konstrukce po speciální úpravě zinkovaného povrchu opatřujeme nástřikem polyuretanovou barvou, nebo práškovou vypalovací barvou v mnoha odstínech dle RAL, nebo v odstínech kovářské barvy.

Vrstva barvy kopíruje podkladní povrch. Ocelové materiály, zvláště válcované, technologické spoje, sváry a okolí svárů, přebroušené sváry, spoje a materiály zinkované, jsou na povrchu charakteristické nerovnostmi a různou strukturou. Je to přirozená vlastnost materiálů a technologie výroby ocelových a zámečnických konstrukcí, která se promítá do finálního barevného povrchu. Při vypalování komaxitu aplikovaném na zinkovaném povrchu dochází k uvolňování plynů za vzniku bublinek, prasklin a jiných nerovností v barevném povrchu. Případné nedostatky v barevném lakovaném povrchu včetně nerovností, kapek, bublinek, prasklin a stoků nejsou závadou. Při přepravě a manipulaci konstrukcí může dojít k oděrkům laku. V takovém případě jsou oděrky odstraněné přetřením, nebo přestříkáním. Lokální opravy laku nejsou závadou.

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a zámečnických výrobků PROWERK jsou prováděné s maximální pečlivostí při přísném dodržování předepsaných technologických postupů s důrazem na ekologii.