Menu Zavřeno

Povrchové úpravy výrobků PROWERK

Rozsah povrchových úprav Standard při poskytnutí záruky na přilnavost barvy 2 roky:

  1. žárové zinkování ocelových konstrukcí ponorem
  2. lehké rozbroušení zinkovaného povrchu pouze v místech extrémních nerovností, tzv. stoků
  3. odmaštění dle potřeby zinečnatým fosfátem
  4. elektrostatické lakování práškovou matnou barvou jemné struktury, následně vypálenou v peci při max. 200°C

Rozsah povrchových úprav Premium při poskytnutí záruky na přilnavost barvy 5 let:

  1. žárové zinkování ocelových konstrukcí ponorem
  2. plošné lehké rozbroušení zinkovaného povrchu pohledových ploch tzv. úplný Feinputz
  3. lehké přetryskání zinku hnědým korundem a vytvoření kotevního profilu pro primární vrstvy barvy tzv. Sweeping
  4. odmaštění dle potřeby zinečnatým fosfátem
  5. elektrostatické lakování práškovou matnou barvou jemné struktury, následně vypálenou v peci při max. 200°C

Veškeré výrobky PROWERK určené pro venkovní použití jsou standardně povrchově ošetřené žárovým zinkováním ponorem.

Průměrná tloušťka zinku dosahuje u profilů se sílou stěny 2mm až 60 mikronů. Při žárovém zinkování dochází k difuznímu propojení atomů železa a zinku, tzv. intermetalické vrstvě (prolnutí obou materiálů do železo zinkové slitiny) s mimořádně trvalou protikorozní ochranou.

Zinkované jsou i vnitřní stěny uzavřených profilů, tím nedochází k rezivění uvnitř materiálů. Aby bylo možné materiál pozinkovat i uvnitř, jsou na profilových uzavřených materiálech vyhotovené technologické otvory. Technologické otvory se následně nezakrývají.

Zinkovaný povrch má protikorozní účinek, nikoliv dekorativní, postupem času šedne, vytváří mapovitý povrch. Při zinkování vzniká v místech svárů silnější vrstva zinku a zinek je mírně vystouplý, ač je svár dohladka přebroušený.

Na zinkovaném povrchu mohou vznikat bílé povlaky, tzv. bílá rez,  povlaky odstínů oranžové, tzv. cizí rez a lokální tečky a povlaky oranžové až černé barvy ze zbytků kyseliny a popela. Povrch může mít plastický reliéf, prohlubně, jehličky, šupinky apod. Může dojít lokálně k odloupnutí zinku, jedná se o tenkou vrstvu, pod kterou je vrstva intermetalické železo-zinkové slitiny. Uvedené projevy ve vzhledu nejsou vadou. Odstranění lokálních projevů ve vzhledu zinkovaného povrchu se provádí dodatečnou aplikací studeného zinku (mikronizovaný kovový zinkový prášek dispergovaný do speciální pryskyřice nanášený nástřikem, nebo nátěrem).

Ocelové materiály, zvláště válcované, technologické spoje, sváry a okolí svárů, přebroušené sváry, spoje a materiály zinkované, jsou na povrchu charakteristické nerovnostmi a různou strukturou. Je to přirozená vlastnost materiálů a technologie výroby a povrchových úprav ocelových konstrukcí, která se promítá do finálního barevného povrchu. Při aplikaci barvy na zinkovaný povrch barva nerovnosti kopíruje. Při vypalování komaxitu aplikovaném na zinkovaném povrchu dochází k uvolňování plynů za vzniku bublinek, prasklin a jiných nerovností v barevném povrchu. Tyto projevy nemají vliv na přilnavost barvy, neovlivňují funkčnost a mají pouze estetický charakter a nelze je považovat za vadu. Při přepravě a manipulaci konstrukcí může dojít k oděrkům laku. V takovém případě jsou oděrky odstraněné přetřením, nebo přestříkáním. Lokální opravy laku nejsou závadou.

Lakování provádíme nástřikem polyuretanovou barvou, nebo práškovou vypalovací barvou jemné struktury ve standardu v 8 barevných odstínech, za příplatek v jakémkoliv jiném odstínu dle RAL Classic.

STANDARDNÍ BARVY PROWERK

Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a zámečnických výrobků PROWERK jsou prováděné v certifikovaném systému ISO 9001:2016 a ISO 14001:2015 s maximální pečlivostí při přísném dodržování předepsaných technologických postupů s důrazem na ekologii ve spolupráci s předním specialistou v tomto oboru firmou Baumruk.