Designová křídlová brána DV-010

Designová křídlová brána DV-010 je osazená výplní geometrického vzoru, který je laserem vypálený do plechu.

Brána je vyrobená z robustních profilových materiálů žárově zinkovaných a následně lakovaná oblíbenou barvou odstínu antracit RAL 7016.

Designová křídlová brána je osazená osvědčeným elektrickým pohonem značky NICE.

Součástí sestavy brány jsou silnostěnné pevné sloupky. K bráně je možné dodat jednokřídlou branku, případně atypické prostorové sloupky s přípravou na videozvonek. Do prostorového sloupku, případně do branky je možné instalovat integrovanou poštovní schránku.

Cena sestavy brány 4,0×1,7m s brankou 1,0×1,7m DV-010

křídlová brána 4,0×1,7m 12.000
sloupky pro křídlovou bránu 4.500
designová výplň brány DV-010 25.600
křídlová branka 1,0×1,7m 5.600
designová výplň branky DV-010 6.400
integrovaná poštovní schránka 2.960
sloupek branky 1.820
příplatek za barevné provedení RAL 7016 15.700
výrobní cena celkem bez DPH 74.580

Bránu vyrobíme na zakázku v různé velikosti s výplní a v barvě dle vzorníku RAL dle požadavku a přání zákazníka. Designové výplně nabízíme v široké škále motivů, případně zpracujeme dle návrhu zákazníka.

Příklady obrazů designových výplní

PW-DV-001Designová výplň PW001 PW-DV-002 PW-DV-003
PW-DV-004 PW-DV-005 PW-DV-006
PW-DV-007 PW-DV-008 PW-DV-009

Více informací a dekorů designových výplní

Výrobu zajišťujeme včetně montáže. Stavební připravenost, tj. betonáž sloupků, přívod elektrického kabele a umístění chrániček pro rozvod ovládacích elektro-kabelů zajišťuje zákazník dle dodaného návodu. 

Schéma konstrukčního řešení a požadavku na stavební připravenost

Sloupky brány
Sloupky jsou zhotovené ze silnostěnných čtvercových profilů 100×100. Horní hrana sloupku je ukončená plastovou černou záslepkou.
Sloupky PROWERK jsou do betonové patky kotvené pomocí 4 chemických kotev přes plechové patní plechy (příruby), které jsou ke sloupku přivařené.

Elektroinstalace
V rámci stavební připravenosti je třeba zajistit přívodní elektrický kabel a umístit chráničky dle návodu pro protažení a instalaci ovládacích elektrických kabelů, které zajistí firma PROWERK. Výstupy chrániček soustředit do středu budoucích ocelových sloupků. Chráničky vyvést minimálně 200mm nad povrch.

Betonáž patek
K betonování patek doporučujeme použít beton třídy 30 (bývá označený B30, nebo C25/30). Lze jej koupit pytlovaný v kterémkoliv hobbymarketu, případně již namíchaný v nejbližší betonárce. Doporučujeme beton litý.

Šíře betonových patek doporučujeme alespoň 50x50cm, hloubku 80cm.

Je důležité patky zhotovit tak, aby horní plochy patek byly vůči sobě ve vodorovné rovině. Toho bez použití nákladné techniky v podobě nivelačního přístroje dosáhneme například tím, že za vykopané díry pro patky natlučeme do země tyčky, mezi které natáhneme a napneme provázek, na který zavěsíme závěsnou vodováhu. Následně zatlučeme jednu či druhou tyčku tak, aby provázek byl v rovině. Pak jednoduše zajistíme, aby každá horní plocha betonové patky byla nad provázkem stejně vysoko.

Čistý terén nesmí ve směru otevírání brány stoupat o více jak 30mm na délku křídla brány.

Máte-li zájem o další informace, vyplňte formulář níže, nebo volejte 602 600 107.